1. interpetakademi.com
  2. NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4 (14UY0202-4)

NC/CNC Tezgah İşçisi Seviye 4 (14UY0202-4)

Ulusal Yeterlilik

Belgelendirme Programı

Başvuru

Başvuru Formu

YETERLİLİĞİN ADI NC/CNC Tezgâh İşçisi
REFERANS KODU 14UY0202-4
SEVİYE 4
ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
ISCO 08: 8121
YAYIN TARİHİ 17/12/2014
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
Zorunlu Birimler 14UY0202-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri

14UY0202-4/A2 Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak

14UY0202-4/A3 Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek

Seçmeli Birimler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.
Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
GÖZETİM SIKLIĞI Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2.yıl ile 3.yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.