1. interpetakademi.com
  2. Makine Bakımcı Seviye 3 (10UY0002-3)

Makine Bakımcı Seviye 3 (10UY0002-3)

Ulusal Yeterlilik

Belgelendirme Programı

Başvuru

Başvuru Formu

YETERLİLİĞİN ADI MAKİNE BAKIMCI
REFERANS KODU 10UY0002-3
SEVİYE 3
ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
ISCO 08: 7233
YAYIN TARİHİ 28/09/2010
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
Zorunlu Birimler A1) İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri

A2) Kalite Yönetim Sistemi

Seçmeli Birimler B1) Planlı Bakımlar, Koruyucu/Önleyici Bakımlar

B2) Rutin/Periyodik Bakımlar

B3) Arıza Bakım/Onarımları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME – Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.
– Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.
– Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir
GÖZETİM SIKLIĞI Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.