1. interpetakademi.com
  2. Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 (11UY0013-3)

Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3 (11UY0013-3)

Ulusal Yeterlilik

Belgelendirme Programı

Başvuru

Başvuru Formu

YETERLİLİĞİN ADI Endüstriyel Boru Montajcısı
REFERANS KODU 11UY0013–3
SEVİYE 3
ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
ISCO08: 7126.15
YAYIN TARİHİ 26/04/2011
REVİZYON NO 02
REVİZYON TARİHİ 11/12/2013
Zorunlu Birimler 11UY0013–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması

11UY0013–3/A2 Endüstriyel Boru Montajı İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi

Seçmeli Birimler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliğine göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu sınav ve belgelendirme merkezlerinde veya çalışma sahalarında, teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır. Kişi yeterlilik birimlerini ayrı ayrı alabileceği gibi talep etmesi halinde hepsinin bir arada verilmesi de mümkündür. Teorik sınav dört seçenekli çoktan seçmeli sorular ve boşluk doldurma sorularından oluşur. Ancak boşluk doldurma sorularının sayısı toplamı toplam soru sayısının ¼’ünü geçemez.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
GÖZETİM SIKLIĞI Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.