1. interpetakademi.com
  2. CNC Programcısı Seviye 4 (12UY0082-4)

CNC Programcısı Seviye 4 (12UY0082-4)

Ulusal Yeterlilik

Belgelendirme Programı

Başvuru

Başvuru Formu

YETERLİLİĞİN ADI CNC PROGRAMCISI
REFERANS KODU 12UY0082-4
SEVİYE 4
ULUSLARARASI
SINIFLANDIRMADAKİ YERİ
ISCO 08: 3115
YAYIN TARİHİ 26.09.2012
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
Zorunlu Birimler 12UY0082-4/A1 CNC İŞLERİNDE İSG VE ÇEVRE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

12UY0082-4/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, İŞ ORGANİZASYONU YAPILMASI VE MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİ

12UY0082-4/A3 CNC KODLARINI YAZMA, BİLGİSAYAR DESTEKLİ İMALAT PROGRAMI KULLANMA

12UY0082-4/A4 TAKIM SEÇİMİ YAPARAK, TEZGÂHI PROGRAMA GÖRE AYARLAMA

12UY0082-4/A5 PROGRAMLAMA YAPACAĞI TEZGÂHI KULLANMA

Seçmeli Birimler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece teorik
sınavlar yapılır. A3, A4 ve A5 birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir. Performans sınavı ise
birlikte ve ya ayrı ayrı uygulanabilir.
BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin
düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
GÖZETİM SIKLIĞI Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin
geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren
en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu
tarafından gözetime tabi tutulur.